Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023
ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νέα σχολή διαιτησίας στην ΕΠΣ Δυτικής Αττικής

 

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης ενημερώνει ότι θα ξεκινήσει Σχολή Διαιτησίας και όσοι θέλουν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε αποστέλλοντας mail στο epsdattikis2003@gmail.com είτε στα γραφεία της Ένωσης καθημερινά από 09:00 – 14:00.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη σχολή θα γίνονται από τις 18/11/2022 μέχρι και 22/11/2022. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη σχολή Διαιτησίας είναι:

  1. Να είναι γεννημένος/η από 01/01/1990 μέχρι και 31/12/2005.
  2. Να κατέχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου. Για τους κάτω των 18 ετών να έχουν απολυτήριο Γυμνασίου και βεβαίωση ότι συνεχίζουν τις σπουδές τους.
  3. Φωτοαντίγραφο το δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η διάρκεια της Σχολής θα είναι δύο (2) μήνες περίπου.

Έναρξη Σχολής: 23/11/2022.

Υπεύθυνος της Σχολής θα είναι ο κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ