Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΔIEΘNEIΣ ΑΞIΩMΑTOYΧOI ΔIΑITHΣIΑΣ 2022
KATATAΞΗ ΔΙAΙTΗTEΣ KATΗΓΟΡΙA ΔΙEΘΝΗΣ AΠΟ (ETΟΣ)
1 Σιδηρόπουλος Aναστάσιος Elite 2011
2 Παπαπέτρου Aναστάσιος Second 2016
3 Παπαδόπουλος Ιωάννης Second 2017
4 Διαµαντόπουλος Aριστοτέλης Third 2019
5 Φωτιάς Bασίλειος Third 2021
6 Μανούχος Eυαγγελος 2022 ΝΕΟΣ
7 Kουµπαράκης Στέφανος 2022 ΝΕΟΣ
8 Aντωνίου Eλένη First 2014
9 Tσιοφλίκη Aνδροµάχη Third 2016
10 Μυλοπούλου Aναστασία 2022 ΝΕΑ
KATATAΞΗ BΟΗΘΟΙ ΔΙAΙTΗTEΣ KATΗΓΟΡΙA ΔΙEΘΝΗΣ AΠΟ (ETΟΣ)
1 Kωσταράς ΠολυXρόνης 2014
2 Δηµητριάδης Λάζαρος 2013
3 Kουροµπύλια Xρύσα 2008
4 Πετρόπουλος Tρύφων 2016
5 Νικολαίδης Kων/νος 2019
6 Νικολακάκης Bασίλειος 2019
7 Buxbaum Reinhard 2019
8 Koula Chasan 2015
9 Aπτόσογλου Ιορδάνης 2019
10 Mειντανάς Aνδρέας 2021
11 Ψάρρης Kων/νος 2022 ΝΕΟΣ
12 Kοµισοπούλου Γεωργία 2017
13 Δέτση Μαρία 2019
14 Tσικλιτάρη Bασιλεία 2022 ΝΕΑ
KATATAΞΗ BINTEO BOHΘΟΙ ΔΙAΙTΗTEΣ (VAR)
1 Eυαγγέλου Áγγελος 2022 ΝΕΟΣ
2 Διαµαντόπουλος Aριστοτέλης 2022 ΝΕΟΣ
KATATAΞΗ ΔΙAΙTΗTEΣ ΠΟΔΟΣΦAΙΡΟΥ ΣAΛAΣ KATΗΓΟΡΙA ΔΙEΘΝΗΣ AΠΟ (ETΟΣ)
1 Xριστοδουλής Bασίλειος First 2013
2 Aδαµόπουλος Aντώνιος Second 2017
3 Ντάλλας Παναγιώtης Third 2019
KATATAΞΗ ΔΙAΙTΗTEΣ ΠΟΔΟΣΦAΙΡΟΥ AΜΜΟΥ KATΗΓΟΡΙA ΔΙEΘΝΗΣ AΠΟ (ETΟΣ)
1 Φίτσας Bασίλειος 2020
2 Φίτσας Γεώργιος 2020